Quản lý cơ sở Myoko  Licogi 13, Khuất Duy Tiến. Mobile: 0834.270.666