Hiệu trưởng Trường mầm non đặc biệt MYOKO. Mobile: 0936 323 885